วิสัยทัศน์
เป็นผู้ให้บริการ แพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตยุคดิจิตัล (Digital Lifestyle Platform) ครบวงจรและใหญ่ที่สุด และมีผู้ใช้บริการมากที่สุดในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค

พันธกิจ

สร้างประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยว (Customer Experience) ด้วยบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิต

นวัตกรรมดิจิตัลคอนเทนท์ ธุรกิจ บันเทิง ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว การศึกษาและบริการทางการเงิน

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เอื้อประโยชน์ ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่าย

บริการที่เป็นเลิศ เหนือกว่า ใส่ใจในคุณภาพ เพื่อสร้างความผูกพันระยะยาวกับผู้ใช้บริการ

มีวัฒนธรรมการทำงาน พัฒนาบุคลากรเป็นมืออาชีพและมีแนวคิดในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ

ค่านิยม

เราคือองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาภายใต้หลัก THE BEST เราเชื่อว่าสมรรถนะหลักภายใต้คำจำกัดความนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาบริการ ถ่ายทอดสู่พนักงานของเราในทุกระดับ เพื่อการมอบประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยว อันทรงคุณค่า สำหรับลูกค้าทุกท่าน อย่างดีที่สุด
  • T = Teamwork
  • H = Hospitality & Happiness
  • E = Expertise
  • B = Benefit
  • E = Ethic & Equality
  • S = Smart
  • T = Trusty

เราจะมุ่งมั่นในการให้บริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ครบวงจร และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ภายใต้ Core Competency “THE BEST” เราคือองค์กรแห่งความเป็นเลิศ