บทสรุปผู้บริหาร

TRAViZGO INNOTECH คือ Travel Tech Startup ที่ให้บริการแพลตฟอร์มด้านการการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ (TRAVEL & Lifestyle) ชั้นนำอันดับ 1 ของประเทศไทย โดยไม่ได้จำกัดขอบเขตอยู่แต่เฉพาะในด้าน OTA (Online Travel Agency) แต่เราได้นำเสนอบริการที่แตกต่างและหลากหลายครอบคลุมทุกด้านในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

แม้ว่าเศรษฐกิจในช่วงหลาย ๆ ปีที่ผ่านมาจะมีความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม แต่สิ่งที่ TRAViZGO INNOTECH จะยังคงมุ่งมั่นรับมือกับความท้าทายดังกล่าวให้ได้ คือ การมุ่งมั่นในการใช้ดิจิทัลทรานส์ฟอร์มทั้ง “รูปแบบธุรกิจ” และ “คน” ให้เข้าใจและเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและส่งมอบโซลูชั่น สินค้า บริการให้ตรงใจลูกค้าทุกกลุ่มทั่วภูมิภาคอย่างทันท่วงที TRAViZGO INNOTECH เชื่อมั่นว่ากลยุทธ์เหล่านี้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรให้แข่งขันได้ในระยะยาว

ด้วยยอดขายกว่า 2,300 ล้านบาทในปี 2562 ที่ผ่านมา และมีฐานลูกค้ากว่า 15 ล้านราย TRAViZGO INNOTECH ถือว่าเป็น Travel Tech Startup “อับดับ 1” ของประเทศไทย ที่มีศักยภาพสูงในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ โดยอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านดิจิทัลเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่องโดยทั้งนี้ ในช่วงปลายปี 2544 ท่ามกลางวิกฤตการณ์การระบาดของโควิดอย่างหนัก บริษัทฯ ยังสามารถระดมทุนได้มากถึง 470 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ ก้าวทะยานขึ้นสู่การเป็นสตาร์ทอัพดาวรุ่งระดับเซนทอร์ (Centaur) รายแรกและรายเดียวของไทย เสริมภาพความเชื่อมั่นจากกลุ่มนักลงทุนสถาบันและยังสะท้อนภาพความแข็งแกร่งและศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยได้อย่างชัดเจน

TRAViZGO INNOTECH ในฐานะบริษัทของคนไทย เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นจุดหมาย ปลายทางที่ดีที่สุดสำหรับนักเดินทางจากทั่วโลกเสมอมา ผ่านสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ทั้งบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม ที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งยังได้สร้างเครือข่ายและพัฒนาความหลากหลาย มุ่งสู่การยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้สามารถเข้าถึงดิจิทัลเทคโนโลยีในต้นทุนที่เหมาะสมและเอื้อในการร่วมเป็นพันธมิตรของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ให้ต่อสู้กับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลในปัจจุบันให้เติบโตไปได้อย่างยั่งยืน

นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่